REBRANDING

Rebranding jest procesem, który wymaga dużej skrupulatności i jest związany ze zmianami postrzegania marki. Potrzebny jest najczęściej przedsiębiorstwom, które nawiązują współpracę z innymi podmiotami, gdy zachodzi potrzeba odświeżenia wizerunku firmy, gdy doszło do zmiany nazwy przedsiębiorstwa, czy też w chwili, gdy dochodzi do zmiany profilu działalności.

Warto pamiętać, że rebranding to nie tylko nowe oblicze o charakterze wizualnym (logo, dobór barw na materiałach poligraficznych, etc.), ważne jest, by rebranding był spójny i harmonijny ze strategią marketingową i kampanią wizerunkową.

Świadczymy usługi w zakresie kompleksowych rozwiązań rebrandingu, począwszy od opracowania materiałów graficznych, po komunikację zewnętrzna i promowanie nowopowstającej marki z za pośrednictwem mediów.